Over ons

Daverveld Woonprojecten vindt zijn oorsprong in Daverveld Advies b.v., actief in vraag gestuurde woningbouwprojecten en in 2009 opgericht door Frans Daverveld. In de loop der jaren zijn we gegroeid in organisatie maar vooral in omvang aard van onze projecten. Door de groeiende orderportefeuille en het omvangrijker worden van de projecten is de organisatie in 2013 uitgebreid met Erik Daverveld als mede eigenaar.

Samen bieden wij projectmanagement en advies op maat. Onze belangrijkste kenmerken onze persoonlijke en betrokken klantbenadering en onze doelgerichte en procesmatige werkwijze. Onze specialiteit is wonen, onze professionele achtergrond is bedrijfskundig en bouwkundig. Hetzelfde geldt voor onze opvoeding waarin we als zoons van een inmiddels gepensioneerd aannemer zowel gemerkt als ongemerkt de nodige kennis, ervaring en bouwcultuur hebben meegekregen.

De groei in onze projecten heeft inmiddels geresulteerd in projecten waarin we vanuit Daverveld Ontwikkeling b.v. optreden als risicodragend projectontwikkelaar. Een mooie stap waar we erg trots op zijn. Ook in deze projecten ligt de nadruk op de toekomstige bewoners en hun wensen. Vanuit deze betrokkenheid en bedrijfsfilosofie hebben we gekozen voor een overkoepelende naam: Daverveld Woonprojecten, thuis in wonen.