Disclaimer

Disclaimer

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld is Daverveldadvies.nl niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. De door Daverveldadvies.nl verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan echter niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.
Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Daverveldadvies.nl kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Daverveldadvies.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen en/of hyperlinks. Het gebruik van dergelijke, door derde geplaatste teksten, afbeeldingen en/of hyperlinks is voor risico van de bezoeker.

De bezoeker is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.