Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

CPO met Daverveld Woonprojecten

NIEUW: CPO NoRisk. Een proces waarbij u de voordelen geniet van een CPO project, maar dan zonder de risico’s. Dat wil zeggen dat vrijwel alle invloed op het ontwerp (incl verkaveling) blijft bestaan, maar dat wij het volledige risico (planning, voorinvestering, onverkochte woningen, etc.) overnemen, waardoor het project voor velen toegankelijk wordt. Download snel onze CPO NoRisk brochure en laat u door ons informeren.

In ieder CPO project leggen wij de nadruk op de woonwensen van de toekomstige bewoners. Specifieke en uiteenlopende woonwensen. Door professioneel projectmanagement en een doelgerichte aanpak slagen wij erin deze projecten tegen kostprijs en binnen een marktconform tijdsbestek te realiseren.

Tijdens de initiatieffase van een CPO project adviseren wij CPO verenigingen bij het vastleggen van de uitgangspunten en kaders. Vaste uitgangspunten zijn: uw woonwens, collectief voordeel en het beperken van de risico’s. Wij begeleiden CPO projecten van initiatief tot en met oplevering waarbij we ook tijdens de bouw actief blijven om ervoor te zorgen dat de gewenste kwaliteit gerealiseerd wordt.

Wij hebben ervaring in projecten voor starters, gezinnen en senioren. Neem vrijblijvend contact met ons op om te weten wat Daverveld Advies als persoonlijke projectontwikkelaar kan betekenen voor uw CPO project.

Wat is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap?

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap is een vorm van sociale projectontwikkeling. De naam zegt het eigenlijk al, toekomstige bewoners (particulieren) geven gezamenlijk een opdracht uit voor ontwikkeling, ontwerp en bouw van hun eigen nieuwbouw project.

Om daadwerkelijk als collectief op te kunnen treden en als rechtspersoon overeenkomsten aan te kunnen gaan, wordt een vereniging opgericht. Toekomstige bewoners worden vervolgens lid van deze vereniging en zorgen voor een eerste inleg. Op deze manier kunnen de eerste kosten gefinancierd worden. Alle leden gaan een deelnameovereenkomst aan waarin de spelregels voor deelname in opgenomen worden.

Doordat u als collectief vanaf het eerste moment alles samen doet, weet u wie uw toekomstige buurtbewoners zullen worden. Al voordat de eerste stenen gelegd worden weet u exact wie er in de wijk zullen wonen en heeft het eerste buurtfeest vaak al plaatsgevonden. Later in het proces kiest u zelf wie waar komt wonen, dus u heeft zelf de keus wie uw buren zullen worden. Door deze sociale cohesie zijn bewoners meer betrokken bij hun wijk en blijven ze vaak langer in hun huis wonen.

Doordat men als collectief opdrachten verstrekt worden kosten gedeeld en vallen deze vaak lager uit als gevolg van collectieve inkoop. Dat is een leuk voordeel. Een nadeel daarvan is dat een collectief altijd onderlinge overeensteming dient te bereiken. Dit in tegenstelling tot een particulier die alleen bouwt en zelf bepalen kan. Door deze werkwijze valt het proces voor deelnemers de ene keer mee en de andere keer tegen. Aan de procesbegeleider de taak om hier balans in te houden.

Omdat particulieren wel als ontwikkelaar optreden maar dit in feite niet zijn nemen zij een adviseur in de arm. De CPO adviseur, ook wel proces begeleider genoemd, adviseert en begeleidt het CPO project en haar deelnemers. Het basisprincipe is dat de buitenzijde collectief bepaald wordt en de binnekant individueel. De adviseur heeft de taak om het project te leiden zodat planning, budget en kwaliteit worden behaald. Dit op basis van zijn technische, financiële, juridische en commerciële kennis.

Men spreekt van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap als alle juridische zeggenschap in handen is van de particulieren. De particulieren zijn hierbij verantwoordelijk voor aankoop van de grond, het ontwerp en het verkrijgen van een omgevoingsvergunning en de realisatie van de woningen. Besluiten en opdrachten worden op democratische basis genomen waarbij elk kavel één stem heeft. De adviseur bereid de keuzes voor zodat alle leden goed voorbereid zijn als er gekozen moet worden. De adviseur heeft geen stemrecht maar stuurt bij als het nodig is. De vereniging heeft dus volledige zeggenschap. Dat is een van de belangrijkste kernwaarden bij CPO.

De grootste risico’s in een CPO project zijn het afhaken van deelnemers, de voorfinanciering en het ontstaan van onenigheid. Wij bieden een helder proces en zorgen er tijdens de initiatieffase al voor dat de kaders helder zijn. Dit geeft een concreet beeld en een realistisch verwachtingsplatroon. Hierdoor weten mensen snel waar ze aan toe zijn en of een CPO project iets voor ze is. Hierdoor krijgen we in onze projecten weinig te maken met afvallers.

Omdat er altijd iets kan gebeuren waardoor mensen noodgedwongen af moeten haken. Bijvoorbeeld door ontslag of als mensen uit elkaar gaan, dan voorziet de deelnameovereenkomst in de voorwaarden waarop deelnemers kunnen stoppen. Om het project toch door te laten gaan maken CPO projecten vaak gebruik van achtervang. Dit betekent dat een derde partij het verkooprisico overneemt. Hier denken wij graag verregaand in mee, onder de juiste voorwaarden zijn wij bereid om deze achtervang op ons te nemen.

Onze CPO projecten

CPO

6 woningen CPO Hildebrandstraat, Heesch

CPO

10 woningen CPO Anna van Saksen, Schiedam

CPO

6 woningen CPO Anna van Buren, Schiedam

CPO

5 woningen CPO Maasland, Maasland

CPO

12 woningen CPO Hoeven, Hoeven

CPO

4 woningen CPO Leenderstrijp, Leende